We help to commercialise creative business.

 

Design Agency for Northern Creativity

We represent northern brands, designers and phenomena. Our clients are a unique collection of true northern creativity.

We take responsibility for the sale of our clients’ products, services and licenses as well as related contracts and act as their partner in development projects and productisation.

//

Edustamme pohjoismaisia brandeja, designereita ja ilmiöitä. Päämiehemme ovat ainutlaatuinen otos pohjoismaalaista luovuutta ja aitoutta.

Vastaamme päämiestemme tuotteiden, palveluiden ja lisenssien myynnistä ja sopimuksista. Toimimme yhteistyökumppanina kehityshankkeissa ja tuotteistamisessa.

 

Licensing – Creative Law – IPR

We offer our services in the fields of development, strategy, management, agent, license, estimation, protection and contract issues and act as a partner in legal matters. We conduct negotiations and manage customer relationships for our clients.

Our team is a unique combination of legal and design knowledge and skills.

//

Tarjoamme palveluita mm. kehitys-, strategia-, manageri-, agentti-, lisenssi-, arviointi-, suojaus- ja sopimusasioissa. Toimimme asiakkaan kumppanina lakiasioissa. Vastaamme neuvotteluista ja asiakkuuksien hallinnasta.

Tiimimme on ainutlaatuinen yhdistelmä laki- ja designosaamista.

 

Development – Design services

We act as a partner with our clients in development projects. We work as project managers and are able to coordinate the development process, team and network. We have tools and methods for ideation, development, concepting and commencialising services and products. We have specialised in projects, where design is recognised and valued in business strategy as a tool to create market advantage.

Our services varies consultations, workshops and long term collaborations. Through our network you find a diverse selection of partners, especially suitable for development work.

//

Toimimme asiakkaidemme partnereina kehitysprojekteissa. Vastaamme tarvittaessa projektinhallinasta sekä tiimin ja verkoston koordinoinnista. Autamme ideoimaan, kehittämään, konseptoimaan ja tuotteistamaan kokonaisuuksia, palveluita ja tuotteita. Olemme erikoistuneet hankkeisiin, joissa suunnittelulla ja designilla on strateginen rooli liiketoiminnassa.

Tarjoamme palveluitamme konsultoinnin, fasilitoinnin, workshoppien ja pitkäkestoisemman yhteistyön muodossa. Kauttamme löydät myös kiinnostavan ja luotettavan valikoiman erityisesti kehitystyöhön soveltuvia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet vuosia yhteistyötä.

 

Management – Consulting

We manage and coordinate, both big and small, projects for our client’s, professionally and within agreed schedule. We act as a link between the parties and take responsibility for smooth co-operation.

We find suitable customers, co-operation and strategic partners for our clients. We source the suitable partners and manage the whole network and process for our clients.

We act as consultants, curators and external evaluators in the clients’ projects.

We facilitate workshops and act as trainers and lecturers. We act as professional help in board work, expert councils and curating.

//

Vastaamme projektin hallinnasta ja pidämme langat kasassa puolestasi. Olemme linkki eri toimijoiden välillä ja vastaamme yhteistyön saumattomuudesta. Viemme ammattitaidolla ja aikataulussa läpi asiakkaan suuret ja pienet projektit.

Etsimme päämiehillemme sopivia asiakkaita ja strategisia yhteistyökumppaneita. Etsimme sopivat kumppanit ja hallinnoimme verkostoa.

Toimimme konsultteina, kuraattoreina ja ulkopuolisina arvioijina asiakkaan hankkeissa.

Fasilitoimme workshopeja, toimimme kouluttajina ja luennoitsijoina. Toimimme ammattimaisena apuna hallitustyöskentelyssä, asiantuntijaraadeissa ja kuratoinnissa.

 

PR

We work as partners with our clients in selected PR related projects and ensure success in launches and events, acting together with our broad network.

//

Toimimme päämiestemme PR -kumppanina valikoiduissa projekteissa. Varmistamme lanseerausten ja tapahtumien onnistumisen. Toimimme yhteistyössä laajan verkostomme kanssa.